Вмъкване на фиксирано или променливо поле за дата

Можете да вмъкнете текущата дата като поле, което се обновява при всяко отваряне на документа, или като поле, което не се обновява.

  1. Изберете Вмъкване - Поле - Още полета и отворете раздела Документ.

  2. Щракнете върху „Дата“ в списъка Тип и направете едно от следните неща:

    За да вмъкнете датата като поле, което се обновява при всяко отваряне на документа, щракнете върху „Дата“ в списъка Избор.

    За да вмъкнете датата като поле, което не се обновява, щракнете върху „Дата (фиксирана)“ в списъка Избор.

Моля, подкрепете ни!