Редуване на стиловете в леви и десни страници

Икона

LibreOffice може автоматично да прилага редуващи се стилове за страница върху четните (леви) и нечетните (десни) страници в документа. Например, можете да ползвате стилове за страници, за да визуализирате различни колонтитули в левите и в десните страници. Стилът на теущата страница се изписва в лентата за състоянието в долния край на работната площ.

За да настроите редуващи се стилове за страници

  1. Изберете Изглед - Стилове и щракнете върху иконата Стилове за страници.

  2. В списъка със стилове за страници щракнете с десния бутон върху "Лява страница" и изберете Промяна.

  3. Изберете раздела Организатор.

  4. Изберете "Дясна страница" в полето Следващ стил, после натиснете бутона OK.

  5. В списъка със стилове за страници щракнете с десния бутон върху "Дясна страница" и изберете Промяна.

  6. Изберете "Лява страница" в полето Следващ стил, после натиснете бутона OK.

  7. Преминете към първата страница от документа и щракнете двукратно върху „Дясна страница“ в списъка със стилове за страници в прозореца „Стилове“.

За да добавите горен колонтитул към някой стил за страници, изберете Вмъкване - Колонтитули - Горен колонтитул, после изберете стила. В рамката на горния колонтитул въведете желания текст.

За да добавите долен колонтитул към някой стил за страници, изберете Вмъкване - Колонтитули - Долен колонтитул, после изберете стила. В рамката на долния колонтитул въведете желания текст.

Икона Съвет

Ако не желаете да има колонтитули в заглавната страница на документа, приложете върху нея стила "Първа страница".


За да подтиснете отпечатването на празни страници

Ако в документа има две четни или две нечетни страници една след друга, Writer по подразбиране вмъква празна страница. Можете да забраните отпечатването и експортирането към PDF на тези автоматични празни страници.

  1. Изберете - LibreOffice Writer - Печат.

  2. Махнете отметката от Отпечатване на автоматичните празни страници.

Моля, подкрепете ни!