Местене и копиране на текст в документи

  1. Изберете текста, който желаете да преместите или копирате.

  2. Направете едно от следните неща:

    За да преместите избрания текст, плъзнете го с мишката на друго място в документа и после отпуснете бутона й. Докато плъзгате, до показалеца на мишката се показва сиво квадратче.
    Курсор на мишката преместващ данни

    За да копирате избрания текст, задръжте , докато го плъзгате. До показалеца на мишката ще се покаже знак "плюс" (+).
    Курсор на мишката копиране на данни

Моля, подкрепете ни!