Номериране на заглавия

Чрез диалога Номерация на заглавия можете да добавяте номерация към заглавията. Отделните нива в диалога ви позволяват да зададете различни заглавия за структурата на плана на документа. При подразбираните настройки на стила на абзац „Заглавие 1“ е присвоено ниво от плана 1. То се смята за най-горното в структурата на документа. На стила на абзац „Заглавие 2“ е присвоено ниво 2 и т.н. С диалога можете също така да назначите избран от вас стил на абзац като заглавие в структурата на документа.

За да добавите автоматична номерация към заглавие

 1. Изберете Инструменти - Номерация на заглавия и отворете раздела Номерация.

 2. Изберете в Ниво кое ниво ще конфигурирате.

 3. В полето Стил на абзац изберете стила на абзац за избраното ниво.

 4. В полето Номер изберете схемата за номериране, която искате да използвате за това заглавие, после щракнете върху OK.

За да премахнете автоматичната номерация от заглавие

 1. Щракнете в началото на текста в абзаца - заглавие, точно след номера.

 2. Натиснете клавиша Backspace, за да изтриете номера.

 3. За да върнете номера, натиснете Shift+Backspace, докато курсорът е в началото на заглавието.

Тази процедура премахва номерацията за отделно заглавие. За да премахнете или промените автоматичната номерация за всички заглавия, използвайте диалога Номерация на заглавия.

За да използвате абзацен стил по избор като заглавие

 1. Изберете Инструменти - Номерация на заглавия и отворете раздела Номерация.

 2. Щракнете върху нивото, което искате да присвоите на желания стил на абзац, в списъка Ниво.

 3. Изберете стила в полето Стил на абзаца.

 4. Натиснете бутона OK.

Моля, подкрепете ни!