Създаване на стил за страници, базиран на текущата страница

Можете да проектирате оформление на страница и след това да създадете стил за страници, базиран върху него.

Например, може да създадете стил за страници, който включва определен горен колонтитул, и друг, който визуализира различен горен колонтитул.

  1. Отворете нов текстов документ, изберете Изглед - Стилове и щракнете върху иконата Стилове за страници.

  2. Щракнете върху иконата Действия със стилове и изберете Нов стил от избраното от подменюто.

  3. Въведете име за стила в полето Име на стил и натиснете бутона OK.

  4. Щракнете двукратно върху името в списъка, за да приложите стила върху текущата страница.

  5. Изберете Вмъкване - Колонтитули - Горен колонтитул и изберете новия стил за страници от списъка.

  6. Въведете желнания текст в горния колонтитул. Позиционирайте курсора в областта на основния текст, извън колонтитула.

  7. Изберете Вмъкване - Още разделители - Ръчен разделител.

  8. В областта Тип изберете Нова страница, после изберете „Подразбиран стил за страници“ в полето Стил.

  9. Повторете стъпки 2-6, за да създадете втори стил за страници по избор, с друг горен колонтитул.

Моля, подкрепете ни!