Добавяне номера на заглавия към надписи

Можете да включвате номера на заглавия в надписите.

Уверете се, че в документа ви има заглавия. Можете да използвате предварително дефинираните стилове на абзац „Заглавие [1 – 10]“. Освен това трябва да присвоите схема за номериране на заглавните стилове на абзац. Използвайте Инструменти - Номерация на заглавия.

  1. Изберете обекта, на който да се добави надпис.

  2. Изберете Вмъкване - Надпис.

  3. Изберете вид надпис от полето Категория и схема за номериране в полето Номерация. По желание можете да въведете текст за надписа в полето Надпис.

  4. Натиснете бутона Настройки.

  5. В полето До ниво изберете нивото от плана на номера на заглавие, който да се показва преди номера на надписа.

  6. Въведете знака, който да се показва между номера(та) на заглавие и номера на надписа, в полето Разделител, после щракнете върху OK.

  7. В диалоговия прозорец Надпис щракнете върху OK.

Ако надписът вече е вмъкнат в документа, щракнете с десния бутон върху номера му, изберете Редактиране на полета, после въведете стойности за До ниво и Разделител.

tip

LibreOffice може да добавя надпис автоматично, когато вмъкнете обект, графика или таблица. Изберете - LibreOffice Writer - Автонадпис.


Моля, подкрепете ни!