Работа с надписи

В текстови документи можете да добавяте последователно номерирани надписи към графики, таблици, рамки и рисунки.

Можете да редактирате текста и диапазоните за номерация на различните видове надписи.

Икона Бележка

Когато добавите надпис към картина или обект, обектът и текстът на надписа биват поставени заедно в нова рамка. Когато добавите надпис към таблица, текстът му се вмъква като абзац до нея. Когато добавите надпис към рамка, текстът на надписа се добавя към текста в рамката - или преди, или след съществуващия текст.


Икона Съвет

За да преместите обекта заедно с надписа, плъзнете рамката, която съдържа и двата елемента. За да обновите номерирането, след като сте преместили рамката, натиснете F9.


За да дефинирате променлива за условие:

  1. Изберете елемента, към който искате да добавите надпис.

  2. Изберете Вмъкване - Надпис.

  3. Изберете желаните настройки и натиснете OK. Ако желаете, може да въведете и друг текст в полето Категория, например Фигура.

Икона Бележка

Можете да редактирате текста на надписа направо в документа.


Надписите се форматират с абзацния стил, който съответства на името на категорията им. Например, ако вмъкнете надпис "Таблица", върху текста на надписа ще бъде приложен абзацният стил "Таблица".

Икона Съвет

LibreOffice може автоматично да добавя надпис, когато вмъкнете обект, графика, рамка или таблица. Изберете - LibreOffice Writer - Автонадпис.


Моля, подкрепете ни!