Изчисления, обхващащи няколко таблици

Можете да извършвате изчисления, обхващащи повече от една таблица в текстов документ.

  1. Отворете текстов документ, вмъкнете две таблици и въведете числа в по няколко коетки и от двете таблици.

  2. Поставете курсора в празна клетка в една от таблиците.

  3. Натиснете F2.

  4. В лентата за формули въведете желаната функция, например =SUM.

  5. Щракнете в клетка, съдържаща число, натиснете клавиша "плюс" (+), после щракнете в друга клетка, съдържаща число.

  6. Натиснете Enter.

Моля, подкрепете ни!