Показване на резултата от таблично изчисление в друга таблица

Можете да извършите изчисление върху клетките на една таблица и да визуализирате резултата в друга таблица.

  1. Отворете текстов документ, вмъкнете таблица с наколко реда и няколко колони, после вмъкнете друга таблица, състояща се от една клетка.

  2. Въведете числа в някои от клетките на голямата таблица.

  3. Поставете курсора в таблицата с единствената клетка и натиснете F2.

  4. В лентата за формули въведете желаната функция, например =SUM.

  5. Щракнете върху клетка с число в по-голямата таблица, натиснете клавиша "плюс" (+) и щракнете върху друга клетка, съдържаща число.

  6. Натиснете Enter.

Икона Бележка

Ако желаете, можете да форматирате таблицата така, че да се държи като обикновен текст. Вмъкнете таблицата в рамка и закответе рамката като знак. Рамката остава закотвена към съседния текст, когато вмъквате или изтривате текст.


Моля, подкрепете ни!