Изчисляване на сложни формули в текстови документи

Можете да ползвате предварително дефинирани функции във формулите и след това да вмъквате резултата от изчислението в текстов документ.

Например, за да изчислите средната стойност на три числа, направете следното:

  1. Щракнете в документа, на мястото, където желаете да вмъкнете формулата, и натиснете F2.

  2. Щракнете върху иконата Формула и изберете „Средно“ от списъка „Статистически функции“.

  3. Въведете трите числа, разделени с вертикални черти (|).

  4. Натиснете Enter. Резултатът ще бъде вмъкнат като поле в документа.

За да редактирате формулата, щракнете двукратно върху полето в документа.

Моля, подкрепете ни!