Изчисляване суми на клетки в таблици

 1. Изберете Таблица - Вмъкване на таблица и вмъкнете таблица с една колона и повече от един ред в текстов документ.

 2. Въведете по едно число във всяка от клетките на колоната, но оставете последната клетка празна.

 3. Поставете курсора в последната клетка и щракнете върху иконата Сума в лентата Таблица.
  Ще се покаже лентата за формули с въведен израз "=sum".

 4. Щракнете в първата клетка от поредицата, която желаете да сумирате, плъзнете до последната клетка и отпуснете бутона на мишката.
  LibreOffice ще вмъкне формула за изчисляване сумата на стойностите в колоната.

 5. Натиснете Enter или щракнете върху Прилагане в лентата за формули.
  Сумата на стойностите в текущата колона ще се покаже в клетката.

Ако въведете различно число някъде в колоната, сумата ще се обнови в момента, когато щракнете в последната клетка.

По подобен начин можете бързо да изчислите сумата на ред от клетки с числа.

Моля, подкрепете ни!