Изчисляване и поставяне на резултата от формула в текстов документ

Ако текстът вече съдържа формула, например "12+24*2", LibreOffice може да изчисли и постави резултата на формулата в документа без използване на лентата за формули.

  1. Изберете формулата в текста. Формулата може да съдържа само числа и операции и не трябва да съдържа интервали.

  2. Изберете Инструменти - Изчисляване или натиснете +плюс (+).

  3. Поставете курсора на мястото, където желаете да вмъкнете резултата от формулата, и изберете Редактиране - Вмъкване или натиснете +V.
    Избраната формула се заменя от резултата.

Моля, подкрепете ни!