Изчисления в текстови документи

Можете да вмъкнете изчисление директно в текстов документ или текстова таблица.

  1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да вмъкнете изчислението, и натиснете F2. Ако мястото е в клетка от таблица, въведете знак „равно“ (=).

  2. Въведете изчислението, което желаете да вмъкнете, например =10000/12, и натиснете Enter.

Можете също да щракнете върху иконата Формула в лентата за формули и да изберете функция за формулата.

note

За да цитирате клетки в текстова таблица на Writer, оградете адреса на клетката или диапазона от клетки в счупени скоби. Например, за да цитирате клетката A1 от друга клетка, въведете =<A1> във втората клетка.


Клетки, чието съдържание започва със знак за равенство (=)

За да въведете в таблична клетка текст, който започва със знак =, първо въведете интервал, после знака =, после изтрийте интервала.

Моля, подкрепете ни!