Потребителски кантове в текстови документи

В Writer можете да прилагате различни кантове върху избраните клетки или върху цяла таблица. Други обекти в текстовите документи също могат да имат зададени от потребителя кантове. Например можете да задавате кантове в стилове на страници, рамки и вмъкнати картини или диаграми.

  1. Изберете клетка или блок от клетки от таблица в Writer.

  2. Изберете Таблица - Свойства.

  3. В диалоговия прозорец изберете раздела Кантове.

  4. Изберете желаните настройки за кантове и натиснете „ОK“.

Чрез настройките в областта Подреждане на линиите можете да приложите няколко стила за кантове.

Избрани клетки

В зависимост от избраните клетки тази област изглежда по различен начин.

Селекция

Област за подреждане на линиите

Избрана е една клетка от таблица с няколко клетки или курсорът е в таблица, без да е избрана клетка

кантове за една клетка

Таблица от една клетка, която е избрана

кантове за една избрана клетка

Избрани са клетки в колона

кантове за избрана колона

Избрани са клетки в ред

кантове за избран ред

Избрана е цяла таблица от 2x2 или повече клетки

кантове за избран блок


Подразбирани настройки

Щракнете върху някоя от иконите По подразбиране, за да зададете или нулирате няколко канта наведнъж.

Примери

Изберете блок от около 8×8 клетки, после изберете раздела Таблица - Свойства - Кантове.

икони по подразбиране за кантове

Можете да продължите, за да видите кои линии изтрива или добавя всяка от иконите.

Потребителски настройки

В областта Потребителски можете да щракнете, за да зададете или премахнете отделна линия. Мострата показва линиите в три различни състояния.

Многократното щракване върху ръб или ъгъл превключва между трите състояния.

Типове линии

Изображение

Значение

Черна линия

плътна линия за кант

Черна линия означава задаване на съответната линия в избраните клетки. Когато сте избрали ширина 0,05 пкт, линията се показва с пунктир. При избран стил с двойна линия се показва двойна линия.

Сива линия

сива линия за кант

Сива линия се показва, когато съответната линия в избраните клетки няма да се промени. В съответната позиция няма да бъде зададена или премахната линия.

Бяла линия

бяла линия за кант

Бяла линия се показва, когато съответната линия в избраните клетки ще бъде премахната.


Примери

  1. Изберете една клетка в таблица на Writer, след това изберете Таблица - Свойства - Кантове.

  2. Изберете дебела линия.

  3. За да зададете долен кант, щракнете няколко пъти върху долния ръб, докато видите дебела линия.

задаване на дебел долен кант

note

Всички клетки в таблица на Writer имат по подразбиране поне ляв и долен кант. Повечето клетки по края на таблицата по подразбиране имат повече кантове.


warning

Всички линии, показани с бяло в мострата, ще бъдат премахнати от клетката.


Задаване на кантове за знаци

Задаване на кантове за страници

Задаване на кантове за абзаци

Моля, подкрепете ни!