Задаване на кантове за страници

Икона Внимание

В Writer можете задавате кантове за стиловете на страници, а не за отделни страници. Всички промени в кантовете важат за всички страници със съответния стил. Имайте предвид, че тези промени не могат да се отменят чрез функцията „Отмяна“ в LibreOffice.


За да зададете предварително дефиниран вид кантове

 1. Изберете Форматиране - Стил на страница - Кантове.

 2. Изберете някой от подразбираните стилове за кантове в областта По подразбиране.

 3. Изберете вид, дебелина и цвят на линията в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в текущия стил за кантове.

 4. Изберете разстоянието между линиите на кантовете и съдържанието на страницата в областта Пълнеж. Можете да променяте само разстоянието до ръбове, за които е зададен кант.

 5. Натиснете бутона OK, за да приложите промените.

За да зададете кантове по избор

 1. Изберете Форматиране - Стил на страница - Кантове.

 2. В областта Потребителско изберете ръба или ръбовете, които желаете да се виждат в оформлението. Щракнете върху ръб в мострата, за да го изберете или да премахнете избора от него.

 3. Изберете вид, дебелина и цвят на линията в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в текущия стил за кантове.

 4. Повторете последните две стъпки за всеки кант от рамката.

 5. Изберете разстоянието между линиите на кантовете и съдържанието на страницата в областта Пълнеж. Можете да променяте само разстоянието до ръбове, за които е зададен кант.

 6. Натиснете бутона OK, за да приложите промените.

Моля, подкрепете ни!