Дефиниране на кантове за обекти

В Writer можете да задавате кантове около OLE обекти, приставки, диаграми, графики и рамки. Името на менюто, което трябва да използвате, зависи от избрания обект.

За да зададете предварително дефиниран вид кантове

 1. Изберете обекта, за който желаете да дефинирате кант.

 2. Щракнете върху иконата Кантове в лентата с инструменти OLE обект или Рамка, за да отворите прозореца Кантове.

 3. Щракнете върху някой от готовите варианти на кантове. Така ще замените текущия вид кантове на обекта с избрания.

За да зададете кантове по избор

 1. Изберете обекта, за който желаете да дефинирате кант.

 2. Изберете Форматиране - (име на обект) – Кантове.
  Заменете (име на обект) с действителното име на избрания обект.

 3. В областта Потребителско изберете ръба или ръбовете, които желаете да се виждат в оформлението. Щракнете върху ръб в мострата, за да го изберете или да премахнете избора от него.

 4. Изберете вид и цвят на линията в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в текущия стил за кантове.

 5. Повторете последните две стъпки за всеки кант от рамката.

 6. Изберете разстоянието между кантовете и съдържанието на страницата в областта Пълнеж.

 7. Натиснете бутона OK, за да приложите промените.

Моля, подкрепете ни!