Задаване на кантове за знаци

Икона Внимание

Ако всички свойства на кантовете на два съседни текстови откъса са еднакви (вид линия, дебелина, цвят, отстояние, сянка), те ще бъдат считани за части от една и съща група кантове и ще се изобразяват като една рамка в документа.


За да зададете предварително дефиниран вид кантове

 1. Изберете поредицата от знаци, около които искате да добавите кант.

 2. Изберете Форматиране - Знак - Кантове.

 3. Изберете някой от подразбираните стилове за кантове в областта По подразбиране.

 4. Изберете вид, дебелина и цвят на линията в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в избрания стил.

 5. Изберете разстоянието между линиите на кантовете и избраните знаци в областта Пълнеж. Можете да променяте само разстоянието до ръбове, за които е зададен кант.

 6. Натиснете бутона OK, за да приложите промените.

За да зададете кантове по избор

 1. Изберете поредицата от знаци, около която искате да добавите кант.

 2. Изберете Форматиране - Знак - Кантове.

 3. В областта Потребителско изберете кантовете, които желаете да присъстват в оформлението. Щракнете върху ръб в мострата, за да превключите избора на съответния кант.

 4. Изберете вид, дебелина и цвят на линията в областта Линия. Тези настройки важат за всички кантове, включени в избрания стил.

 5. Повторете последните две стъпки за всеки кант от рамката.

 6. Изберете разстоянието между линиите на кантовете и избраните знаци в областта Пълнеж. Можете да променяте само разстоянието до ръбове, за които е зададен кант.

 7. Натиснете бутона OK, за да приложите промените.

Моля, подкрепете ни!