Дефиниране на цветове на фон или картина за фон

Можете да задавате фонов цвят или да използвате графика като фон на различни обекти в LibreOffice Writer.

За да приложите фон върху знаци от текст

  1. Изберете знаците.

  2. Изберете Форматиране - Знак.

  3. Изберете раздела Осветяване, изберете цвят за фона.

За да приложите фон върху абзац

  1. Поставете курсора в абзаца или изберете няколко абзаца.

  2. Изберете Форматиране - Абзац.

  3. В раздела Област изберете фонов цвят или фонова графика.

tip

За да изберете обект от фона, задръжте клавиша и щракнете върху обекта. Друг начин е да го изберете чрез Навигатора.


За да приложите фон върху таблица или част от таблица в текст

  1. Поставете курсора в таблицата в текстовия документ.

  2. Изберете Таблица - Свойства.

  3. В раздела Фон изберете цвета или графиката за фона.

  4. В полето За укажете дали графиката да бъде приложена върху текущата клетка, текущия ред клетки или цялата таблица. Ако изберете няколко клетки или редове, преди да отворите диалоговия прозорец, промяната ще се отнася за избраното.

tip

За прилагане на фон върху части от таблица можете да използвате и икона.


tip

За да приложите фонов цвят върху клетки, изберете ги и използвайте падащия списък на бутона Фонов цвят на клетка в таблица в лентата Таблица.


tip

За да приложите фонов цвят върху текстов абзац в клетка, поставете текстовия курсор в него и използвайте падащия списък на бутона Фонов цвят в лентата Форматиране.


Моля, подкрепете ни!