Дефиниране на цветове на фон или картина за фон

Можете да задавате фонов цвят или да използвате графика като фон на различни обекти в LibreOffice Writer.

За да приложите фон върху знаци от текст

  1. Изберете знаците.

  2. Изберете Форматиране - Знак.

  3. Изберете раздела Фон, изберете цвят за фона.

За да приложите фон върху абзац

  1. Поставете курсора в абзаца или изберете няколко абзаца.

  2. Изберете Форматиране - Абзац.

  3. В раздела Фон изберете цвета или графиката за фона.

Икона Съвет

За да изберете обект от фона, задръжте клавиша и щракнете върху обекта. Друг начин е да го изберете чрез Навигатора.


За да приложите фон върху таблица или част от таблица в текст

  1. Поставете курсора в таблицата в текстовия документ.

  2. Изберете Таблица - Свойства.

  3. В раздела Фон изберете цвета или графиката за фона.

  4. В полето За укажете дали графиката да бъде приложена върху текущата клетка, текущия ред клетки или цялата таблица. Ако изберете няколко клетки или редове, преди да отворите диалоговия прозорец, промяната ще се отнася за избраното.

Икона Съвет

За прилагане на фон върху части от таблица можете да използвате и икона.


Моля, подкрепете ни!