Работа с автотекст

В LibreOffice Writer можете да запазвате текст - включително съдържащ графики, таблици и полета - като автотекст, така че да можете да го вмъквате бързо впоследствие. Ако желаете, можете да запазвате и форматиран текст.

За да създадете запис за автотекст

 1. Изберете текста, текста с графика, таблицата или полето, което желаете да запазите като запис за автотекст. Графики могат да бъдат запазвани само ако са закотвени като знак и са предшествани и следвани от поне по един текстов знак.

 2. Изберете Инструменти - Автотекст.

 3. Изберете категорията, в която желаете да запазите автотекста.

 4. Въведете име, по-дълго от четири знака. Това ви позволява да ползвате възможността Показване остатъка от името като предложение при въвеждане. Ако желаете, можете да промените предложеното съкращение.

 5. Натиснете бутона Автотекст, после изберете Нов.

 6. Натиснете бутона Затваряне.

За да вмъкнете автотекст

 1. Щракнете на мястото в документа, където желаете да вмъкнете автотекста.

 2. Изберете Инструменти - Автотекст.

 3. Изберете автотекста, който желаете да вмъкнете, и натиснете Вмъкване.

Можете също да въведете съкращението на автотекста и да натиснете F3 или да щракнете върху стрелката до иконата Автотекст в лентата Вмъкване и да изберете автотекста.

Икона Съвет

За да въведете бързо формула на LibreOffice Math, въведете ФН и натиснете F3. Ако вмъкнете повече от една формула, формулите ще бъдат номерирани последователно. За да вмъкнете фиктивен текст, въведете ФТ и натиснете F3.


За да отпечатате списък със записите за автотекст

 1. Изберете Инструменти - Макроси - Организиране на макроси - LibreOffice Basic.

 2. В списъка Макрос от изберете Макроси на приложението - Gimmicks - AutoText.

 3. Изберете „Main“ в списъка Съществуващи макроси в: AutoText и щракнете върху Стартиране. В отделен текстов документ ще бъде генериран списък на текущите записи за автотекст.

 4. Изберете Файл - Печат.

Работа с автотекст при мрежови инсталации

Записите за автотекст могат да се съхраняват в различни директории в мрежа.

Например, можете да съхранявате записите "само за четене", ползвани в цялата фирма, на централен сървър, а дефинираните от потребителя записи - в локална директория.

Пътищата на текущите директории за автотекст могат да се редактират в конфигурацията.

Тук са показани две директории. Първият елемент е за сървърната инсталация, а вторият е потребителската директория. Ако има два записа за автотекст с еднакви имена в двете директории, ще се използва този от потребителската директория.

Моля, подкрепете ни!