Добавяне на изключения към списъка за автокорекция

Можете да забраните на автокоригирането да поправя определени съкращения или думи, които се изписват със смесени малки и главни букви.

  1. Изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция, после изберете раздела Изключения.

  2. Направете едно от следните неща:

    Въведете съкращението, последвано от точка, в полето Съкращения (продължаване без главна буква) и натиснете бутона Нов.

    Въведете думата в полето Думи с по ДВе ГЛавни БУкви и натиснете бутона Нов.

Икона Съвет

За да отмените бързо замяна, извършена от автокоригирането, натиснете +Z. Това също така ще добави въведената от вас дума или съкращение в списъка с изключения на автокоригирането.


Моля, подкрепете ни!