Създаване на списъци с номера или водачи, докато въвеждате

LibreOffice може автоматично да добавя номера или водещи знаци, докато въвеждате.

За да разрешите автоматичното добавяне на номера и водачи

  1. Изберете Инструменти - Автокорекция - Настройки на автокорекция, изберете раздела Настройки, след което отметнете полето „Списъци с номера и водачи“.

  2. Изберете Инструменти - Автокорекция и се уверете, че позицията При въвеждане е отметната.

tip

Настройката за автоматично номериране се прилага само върху абзаци, форматирани със стиловете на абзац „Подразбиран стил на абзац“, „Основен текст“ или „Основен текст с отстъп“.


За да създадете списък с номера или водачи, докато въвеждате

  1. Въведете 1., i. или I., за да започнете номериран списък. Въведете * или -, за да започнете списък с водещи знаци. Освен това можете да въведете дясна скоба вместо точка, например 1) или i).

  2. Въведете интервал, наберете текста и натиснете Enter. Новият абзац автоматично получава следващия номер или знак - водач.

  3. Натиснете Enter отново, за да завършите списъка.

Икона Бележка

Можете да започнете номериран лист с произволен номер.


Промяна на нивото в списъка на абзац от списък

Моля, подкрепете ни!