Позициониране на обекти

Можете да ползвате котви, за да позиционирате обект, графика или рамка в документ. Закотвените елементи остават на място или се местят, когато променяте документа. Налице са следните възможности за закотвяне:

Закотвяне

Ефект

Като знак

Закотвя избрания елемент като знак в текущия текст. Ако височината на избрания елемент е по-голяма от текущия размер на шрифта, височината на реда, съдържащ елемента, се увеличава.

За да центрирате изображение в страница на HTML, вмъкнете го, закответе го "като знак", след което центрирайте абзаца.

Към знак

Закотвя избрания елемент към знак.

Към абзац

Закотвя избрания елемент към текущия абзац.

Към страница

Закотвя избрания елемент към текущата страница.

Към рамка

Закотвя избрания елемент към обграждащата го рамка.


Когато вмъквате обект, графика или рамка, се появява икона, показваща мястото на закотвяне. Можете да позиционирате закотвения елемент, като го плъзнете на друга позиция. За да промените настройката за закотвяне на елемента, щракнете с десния бутон върху него и изберете възможност от подменюто Закотвяне.

Моля, подкрепете ни!