Позициониране на обекти

Всеки обект, например изображение или рамка, се позиционира в документа чрез котва, прикрепена към друг елемент.

Котвата определя отправната точка на обекта. Отправната точка може да бъде страницата или рамката, в която е обектът, абзац или дори знак. Обектите винаги имат котва.

Когато документът бива редактиран, котвата се мести заедно с елемента, към който е прикрепена. Обектът запазва относителната си позиция спрямо отправната точка, определена от котвата му, така че когато отправната точка се премести или промени, обектът се премества с нея.

Налице са следните възможности за закотвяне:

Закотвяне

Ефект

Като знак

Закотвя избрания обект като знак в текущия текст. Ако височината на избрания обект е по-голяма от текущия размер на шрифта, височината на реда, съдържащ обекта, се увеличава.

За да центрирате изображение в страница на HTML, вмъкнете го, закответе го "като знак", след което центрирайте абзаца.

Към знак

Закотвя избрания обект към абзаца, съдържащ знака, към който е прикрепена котвата. Отправната точка за обекта е началото на абзаца, който съдържа знака.

Например, ако разделите абзаца в точка преди котвата, отправната точка се премества в началото на новия абзац и обектът се премества заедно с тази точка. Ако обедините абзаца с този преди него, отправната точка се премества в началото на комбинирания абзац и обектът премества на съответстваща позиция.

Към абзац

Закотвя избрания обект към текущия абзац.

Към страница

Закотвя избрания обект към текущата страница.

Към рамка

Закотвя избрания обект към обграждащата го рамка.


note

Обектите могат да бъдат позиционирани само на страницата, на която се намира котвата им.


Преместване на котва

Когато вмъкнете фигура, текстово поле, OLE обект, изображение или рамка в документа, се показва икона котва там, където е закотвен обектът. Можете да местите котвата, както и – имайки предвид другите ограничения за обекта – да позиционирате обект спрямо отправната точка на котвата, като го плъзгате.

Промяна на котва

За да промените настройките за закотвяне на обект, щракнете с десния бутон върху него, после изберете настройка от подменюто Котва.

Моля, подкрепете ни!