Добавяне към списък

Добавя към списък избраните абзаци, независимо дали са рубрики от списък, или не.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Списъци - Добавяне към списък.

Щракнете с десния бутон върху абзац, изберете Списък - Добавяне към списък.

В лентата Водачи и номерация щракнете върху иконата Добавяне към списък.

Икона за добавяне към списък

Добавяне към списък


Върху избраните абзаци се прилагат надписване и отстъпи за списък. Позицията на абзаците в документа не се променя.

Добавяне на избраните абзаци към списък

  1. Изберете абзаците, в списък или не, които да бъдат добавени към списък.

    За няколко селекции натиснете и задръжте клавиша Ctrl след първото избиране. Клавишът Ctrl може да бъде отпуснат, без да се загубят селекциите, но трябва да бъде натиснат по време на щракването в документа.

  2. Натиснете и задръжте клавиша Ctrl, после поставете курсора в списъка.

  3. Направете едно от следните неща:

note

Тази процедура работи за подредени и неподредени списъци.


Добавяне на поредни рубрики от списък към непосредствено предхождащ списък

  1. Изберете една или повече последователни рубрики от списък, започвайки от първата, които искате да добавите към непосредствено предхождащ ги списък.

  2. Щракнете с десния бутон, изберете Списък - Добавяне към списък.

tip

Използвайте тази процедура, за да комбинирате два списъка.


Моля, подкрепете ни!