Вмъкване на полета

Щракнете върху тази икона, за да оотворите диалоговия прозорец Полета. Щракнете върху стрелката до иконата, за да изберете нужното поле от подменю.

Можете да избирате измежду следните функции:

Дата

Вмъква текущата дата като поле. Използва се подразбираният формат за дата и датата не се обновява автоматично.

Час

Вмъква текущия час като поле. Часът се взима директно от системните настройки на операционната система. Използва се фиксиран формат за час, който не може да бъде обновен чрез натискане на функционалния клавиш F9.

Номер на страница

Вмъква номера на текущата страница като поле в позицията на курсора. По подразбиране то използва знаковия стил Номер на страница.

Брой на страниците

Вмъква като поле общия брой страници в документа.

Тема

Вмъква като поле темата, зададена в свойствата на документа. В това поле се изписват данните, въведени в полето Тема, достъпно чрез Файл - Свойства - Описание.

Заглавие

Вмъква като поле заглавието, зададено в свойствата на документа. В това поле се изписват данните, въведени в полето Заглавие, достъпно чрез Файл - Свойства - Описание.

Първи автор (поле)

Вмъква като поле името на лицето, създало документа. В полето се изписва името, въведено в - LibreOffice - Данни за потребител.

Друго

Вмъква поле на текущата позиция на курсора. В диалоговия прозорец са изброени всички налични полета.

Моля, подкрепете ни!