Вмъкване

Щракнете върху стрелката до иконата, за да отворите лента с инструменти с разнообразни функции за вмъкване на графики, таблици, документи и специални знаци.

Икона

Вмъкване

Можете да избирате измежду следните функции:

Ръчно вмъкване на рамка с една колона

Начертава рамка при плъзгане с мишката в документа. Щракнете върху стрелката до бутона, за да определите броя на колоните в рамката.

Икона за вмъкване на рамка

Вмъкване на рамка – ръчно

От файл

Отваря диалог за избор на файл за вмъкване на изображение в текущия документ.

Икона за изображение

Изображение

Вмъкване на таблица

Вмъква таблица в документа. Можете също така да щракнете върху стрелката, да плъзнете през желания брой редове и колони в таблицата и да щракнете в последната клетка.

Икона

Таблица

Вмъкване на документ

Вмъква съдържанието на друг документ в текущия, в позицията на курсора.

Икона

Текст от файл

Вмъкване специален знак

Позволява на потребителя да вмъква знаци измежду наличните в инсталираните шрифтове.

Икона за специален знак

Специален знак

Вмъкване на раздел

Вмъква текстов раздел на мястото на курсора в документа. Може също да изберете част от текста и след това да създадете раздел с тази команда. Чрез раздели можете да вмъквате пасажи от други документи, да прилагате потребителски оформления на колони и да защитавате или скривате част от текста при дадено условие.

Икона за раздел

Раздел

Вмъкване на показалец

Вмъква показалец в позицията на курсора. След това можете бързо да преминавате към отбелязаното място с „Навигатора“. В документи на HTML показалците се преобразуват в котви, към които можете да се прехвърляте чрез хипервръзки.

Икона

Показалец

Моля, подкрепете ни!