Свободен курсор

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

За да зададете поведението на курсора в този режим, изберете - LibreOffice Writer - Помощ при форматиране.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Edit - Direct Cursor Mode

От интерфейса с раздели:

Choose Home - Home menu - Direct Cursor Mode.

От лентите с инструменти:

Icon Toggle Direct Cursor Mode

Toggle Direct Cursor Mode


Режимът Свободен курсор ви позволява да щракнете на произволно празно място в страницата, за да поставите там текст, изображения, таблици, рамки и други обекти.

Ако поставите курсора приблизително в средата между левия и десния ръб на страницата или на клетка от таблица, текстът, който вмъквате, ще бъде центриран. Аналогично, ако поставите курсора близо до дясна граница, текстът ще бъде подравнен отдясно.

warning

Инструментът „Автокорекция“ автоматично премахва празните абзаци, знаците за табулация и интервалите, вмъкнати от режима „Свободен курсор“. Ако желаете да използвате свободния курсор, изключете автокоригирането.


В режима Свободен курсор курсорът се позиционира чрез знаци за табулация. Ако по-късно промените табулаторите, позицията на текста върху страницата може също да се промени.

Моля, подкрепете ни!