Първи автор (поле)

Вмъква като поле името на лицето, създало документа. В полето се изписва името, въведено в - LibreOffice - Данни за потребител.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Поле - Автор.


Моля, подкрепете ни!