Тема

Вмъква като поле темата, зададена в свойствата на документа. В това поле се изписват данните, въведени в полето Тема, достъпно чрез Файл - Свойства - Описание.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Поле - Тема.


Ако желаете да вмъкнете като поле друго свойство на документа, изберете Вмъкване - Поле - Още полета и задайте желаните настройки в диалоговия прозорец Полета. Категорията Информация за документа съдържа всички полета, които се показват в свойствата на документа.

Моля, подкрепете ни!