Брой на страниците

Вмъква като поле общия брой страници в документа.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Поле - Брой страници.


Форматът на полетата, вмъкнати с командата Брой на страници, може да бъде променян и чрез командата Редактиране - Полета.

Моля, подкрепете ни!