Брой на страниците

Вмъква като поле общия брой страници в документа.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Поле - Брой страници.


Ако желаете да форматирате по различен начин номера на страница, изберете Вмъкване - Поле - Още полета, за да вмъкнете нужното поле, и задайте настройките в диалоговия прозорец Полета. Форматът на полетата, вмъкнати с командата Номер на страница, може да бъде променян и чрез командата Редактиране - Полета.

Моля, подкрепете ни!