Номер на страница

Вмъква номера на текущата страница като поле в позицията на курсора. По подразбиране то използва знаковия стил Номер на страница.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Поле - Номер на страница.


Ако желаете да дефинирате различен формат или да промените номера на страницата, вмъкнете поле с Вмъкване - Поле - Още полета и внесете желаните промени в диалоговия прозорец Полета. Освен това можете да редактирате поле, вмъкнато с командата Номер на страница, като изберете Редактиране - Полета. Ако искате да промените номерата на страниците, прочетете ръководството Номера на страници.

Моля, подкрепете ни!