Час

Вмъква текущия час като поле. Часът се взима директно от системните настройки на операционната система. Използва се фиксиран формат за час, който не може да бъде обновен чрез натискане на функционалния клавиш F9.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Поле - Час.


За да зададете различен формат за час или да извлечете действителния час, изберете Вмъкване - Поле - Още полета и нанесете желаните промени в диалоговия прозорец Полета. Освен това по всяко време можете да промените формата на вмъкнатото поле за час, като изберете Редактиране - Полета.

Моля, подкрепете ни!