Дата

Вмъква текущата дата като поле. Използва се подразбираният формат за дата и датата не се обновява автоматично.

За достъп до тази команда...

Изберете Вмъкване - Поле - Дата.


Ако желаете да дефинирате различен формат за дата или датата да бъде обновявана автоматично, изберете Вмъкване - Поле - Още полета, за да вмъкнете командно поле и да зададете желаните настройки в диалоговия прозорец Полета. Форматът на съществуващо поле за дата може да бъде променен по всяко време чрез избиране на Редактиране - Полета.

Моля, подкрепете ни!