Вмъкване

Лентата предлага различни функции за вмъкване на рамки, графики, таблици и други обекти.

Можете да избирате измежду следните функции:

Таблица

Вмъква таблица в документа. Можете също така да щракнете върху стрелката, да плъзнете през желания брой редове и колони в таблицата и да щракнете в последната клетка.

Икона за вмъкване на таблица

Вмъкване на таблица

Раздел

Вмъква текстов раздел на мястото на курсора в документа. Може също да изберете част от текста и след това да създадете раздел с тази команда. Чрез раздели можете да вмъквате пасажи от други документи, да прилагате потребителски оформления на колони и да защитавате или скривате част от текста при дадено условие.

Икона за раздел

Раздел

Вмъкване на рамка - ръчно

Начертава рамка при плъзгане с мишката в документа. Щракнете върху стрелката до бутона, за да определите броя на колоните в рамката.

Икона за вмъкване на рамка

Вмъкване на рамка

Плаваща рамка

Вмъква плаваща рамка в текущия документ. Плаващите рамки се използват в документи на HTML за показване съдържанието на друг файл.

Икона за плаваща рамка

Плаваща рамка

Вмъкване на бележка под линия (пряко)

Вмъква бележка под линия или бележка в края на документа. Котвата на бележката се вмъква на текущата позиция на курсора. Може да се избира между автоматично номериране или потребителски символ.

Икона за пряко вмъкване на бележка под линия

Вмъкване на бележка под линия (пряко)

Вмъкване на бележка в края (пряко)

Бележките под линия се вмъкват в края на текущата страница, а бележките в края се вмъкват в края на документа.

Икона за пряко вмъкване на бележка в края

Вмъкване на бележка в края (пряко)

Бележка

Вмъква бележка на позицията на курсора.

Показалец

Вмъква показалец в позицията на курсора. След това можете бързо да преминавате към отбелязаното място с „Навигатора“. В документи на HTML показалците се преобразуват в котви, към които можете да се прехвърляте чрез хипервръзки.

Икона за вмъкване на показалец

Вмъкване на показалец

Файл

Вмъква съдържанието на друг документ в текущия, в позицията на курсора.

Икона за текст от файл

Текст от файл

Автотекст

Създава, редактира или вмъква Автотекст. Можете да запазвате форматиран текст, текст с графики, таблици и полета като автотекст. За да вмъкнете бързо автотекст, наберете съкращението на автотекста и натиснете F3.

Специален знак

Позволява на потребителя да вмъква знаци измежду наличните в инсталираните шрифтове.

Икона за специален знак

Специален знак

Вмъкване на полета

Вмъква поле в позицията на курсора

Икона

Вмъкване на полета

Контроли

Иконата „Контроли за формуляри“ отваря лента с инструменти за създаване на интерактивен формуляр.

Икона за избиране

Контроли за формуляри

От файл

Отваря диалог за избор на файл за вмъкване на изображение в текущия документ.

Икона за изображение

Изображение

Звук или видео

Вмъква видео или звуков файл в документа.

Икона за мултимедия.

Мултимедия / Звук или видео

Формула

Обект формула

Вмъква формула в текущия документ.

Икона за вмъкване на обект формула

Вмъкване на обект формула

Диаграма

Икона за диаграма

Диаграма

OLE обект

Вмъкване на OLE обект

Вмъква OLE обект в текущия документ. OLE обектът се вмъква като връзка или като вграден обект.

Икона за OLE обект

OLE обект

Вмъкване на указател

Вмъква указател или таблица на съдържание на текущата позиция на курсора.

Запис

Отбелязва избрания текст като елемент от указател или таблица на съдържанието или отваря за редактирането избрания елемент от указател.

Икона за вмъкване на елемент от указател

Вмъкване на елемент от указател

Моля, подкрепете ни!