Мостра: две страници

Предизвиква показване на страниците две по две в прозореца с мостра за печат. Страниците с нечетни номера винаги са отдясно, а тези с четни номера – отляво.

Икона за мостра с две страници

Мостра: две страници

Моля, подкрепете ни!