Комбиниран индикатор

Показва текуща информация за активния документ.

Ако курсорът е в наименуван раздел, се показва името на раздела. Ако курсорът е в таблица, се показва името на клетката в таблицата. Когато редактирате рамки или графични обекти, се показва размерът на обекта.

Когато курсорът се намира в текст, можете да щракнете двукратно в този индикатор, за да отворите диалоговия прозорец Полета. В него можете да дефинирате поле, което да бъде вмъкнато в документа на текущата позиция на курсора. Когато курсорът е в таблица, двукратното щракване върху индикатора извиква диалоговия прозорец Формат на таблица. В зависимост от избрания обект, можете да извикате диалогов прозорец за редактиране на раздел, графичен обект, плаваща рамка, OLE обект, пряко номериране или позиция и размер на графичен обект.

Моля, подкрепете ни!