Преместване на елемент надолу с подточките

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки след следващия абзац на същото ниво в списъка. Премества заглавието на глава, в което се намира курсорът, и всичките му подзаглавия и текст след следващото заглавие на същото ниво в плана. Можете да изберете и преместите няколко абзаца от списък или заглавия на глави. Тази команда е активна само когато курсорът е в абзац от списък или заглавие на глава.

Икона за преместване надолу с подточките

Преместване на елемент надолу с подточките

Моля, подкрепете ни!