Преместване на елемент надолу с подточките

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки след следващия абзац от същото ниво в списъка.

Премества номерираното заглавие, в което се намира курсорът, и всичките му подзаглавия и текст след следващото заглавие от същото ниво в плана. Можете да изберете и преместите няколко абзаца от списък или номерирани заглавия. Тази команда е активна само когато курсорът е в абзац от списък или номерирано заглавие.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Списъци - Преместване на елемент надолу с подточките.

От лентите с инструменти:

Икона за преместване надолу с подточките

Преместване на елемент надолу с подточките


Моля, подкрепете ни!