Преместване на елемент нагоре с подточките

Премества абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки преди предишния абзац на същото ниво в списъка. Премества заглавието на глава, в което се намира курсорът, и всичките му подзаглавия и текст преди предишното заглавие на същото ниво в плана. Можете да изберете и преместите няколко абзаца от списък или заглавия на глави. Тази команда е активна само когато курсорът е в абзац от списък или заглавие на глава.

Икона за преместване нагоре с подточките

Преместване на елемент нагоре с подточките

Моля, подкрепете ни!