Вмъкване на неномерирана позиция

Вмъква абзац без номер. Съществуващата номерация не се променя.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Списъци - Вмъкване на неномерирана позиция.

От интерфейса с раздели:

В менюто Начало на раздела Начало изберете Вмъкване на неномерирана позиция.

От лентите с инструменти:

Икона за вмъкване на неномерирана позиция

Вмъкване на неномерирана позиция


Моля, подкрепете ни!