Повишаване на ниво от плана с подточките

Повишава с едно ниво в списъка абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки. Могат да бъдат избрани няколко абзаца от списък. Повишава с едно ниво в плана заглавието на глава, в което се намира курсорът, и неговите подзаглавия. Тази команда е активна само когато курсорът е в абзац от списък или в заглавие на глава.

Икона за повишаване на ниво от плана с подточките

Повишаване на ниво от плана с подточките

Моля, подкрепете ни!