Повишаване на ниво от плана с подточките

Повишава абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки, до следващото ниво в списъка.

Може да са избрани няколко абзаца от списък. Повишава нивото на номерираното заглавие, в което се намира курсорът, и всичките му подзаглавия, до следващото ниво от плана. Тази команда е активна само когато списъкът се намира в абзац от списък или номерирано заглавие.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Списъци - Повишаване на ниво от плана с подточките.

От интерфейса с раздели:

В менюто Начало на раздела Начало изберете Повишаване на ниво от плана с подточките.

От лентите с инструменти:

Икона за повишаване на ниво от плана с подточките

Повишаване на ниво от плана с подточките


Моля, подкрепете ни!