Понижаване на ниво от плана с подточките

Понижава с едно ниво в списъка абзаца от списък, в който се намира курсорът, и неговите подточки. Могат да бъдат избрани няколко абзаца от списък. Понижава с едно ниво в плана заглавието на глава, в което се намира курсорът, и неговите подзаглавия. Тази команда е активна само когато курсорът е в абзац от списък или в заглавие на глава.

Икона за понижаване на ниво от плана с подточките

Понижаване на ниво от плана с подточките

Моля, подкрепете ни!