Понижаване на ниво от плана с подточките

Demotes the list of a list paragraph where the cursor is located and its subpoints to the next list level.

Multiple list paragraphs can be selected. Demotes the outline level of a numbered heading where the cursor is located and all its subheadings to the next outline level. This command is active only when the cursor is positioned in a list paragraph or a numbered heading.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Choose Format - Lists - Demote Outline Level with Subpoints.

От интерфейса с раздели:

On the Home menu of the Home tab, select Demote Outline Level with Subpoints.

От лентите с инструменти:

Икона за понижаване на ниво от плана с подточките

Понижаване на ниво от плана с подточките


Моля, подкрепете ни!