Сума

Задейства функцията за сумиране. Имайте предвид, че курсорът трябва да се намира в клетката, където желаете да бъде резултатът.

LibreOffice разпознава диапазона от клетки за сумиране, стига клетките да са попълнени с числа. Преди да въведете данните, трябва да изберете Таблица - Разпознаване на числа, за да разрешите тази функционалност.

Щракнете върху иконата Прилагане, за да приемете формулата за сума така, както е изписана в полето за въвеждане.

Икона

Сума

Моля, подкрепете ни!