Таблица: променлива

Ако този режим е активен, промените в един ред и/или колона влияят върху размера на таблицата.

Икона за променлива таблица

Таблица: променлива

Моля, подкрепете ни!