Таблица: фиксирана, пропорционална

Ако този режим е активен, промените в един ред и/или колона се отразяват на цялата таблица.

Икона

Таблица: фиксирана, пропорционална

Моля, подкрепете ни!