Таблица: фиксирана

Ако този режим е активен, промените в един ред и/или колона влияят само върху съседните редове или колони.

Икона за фиксирана таблица

Таблица: фиксирана

Моля, подкрепете ни!