Вмъкване на колона

Вмъква една или повече колони в таблицата след позицията на курсора. Можете да вмъкнете няколко колони наведнъж, като отворите диалоговия прозорец (изберете Форматиране - Вмъкване - Колона) или като изберете няколко колони, преди да щракнете върху иконата. Ако използвате втория начин, вмъкнатите колони ще имат същата относителна ширина като предварително избраните.

Икона

Вмъкване на колона

Моля, подкрепете ни!