Вмъкване на редове

Вмъква един или повече редове в таблицата под позицията на курсора. Можете да вмъкнете повече от един ред, като отворите съответния диалогов прозорец (изберете Форматиране - Ред - Вмъкване) или като изберете повече от един ред, преди да щракнете върху иконата. При втория начин височината на вмъкнатите редове ще бъде същата като тази на предварително избраните.

Икона

Вмъкване на ред

Моля, подкрепете ни!