Разделяне на свързани рамки

Премахва връзката между две рамки. Можете да премахвате само връзки в посока от избраната рамка към рамката - цел.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Рамка и обект - Разделяне на свързани рамки.

От интерфейса с раздели:

Изберете Обект - Разделяне на свързани рамки.

От лентите с инструменти:

Икона за разделяне на свързани рамки

Разделяне на свързани рамки


Моля, подкрепете ни!