Свързване на рамки

Свързва избраната рамка със следващата рамка. Текстът автоматично се излива от една рамка в следващата.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Рамка и обект - Свързване на рамки.

От интерфейса с раздели:

Изберете Обект - Свързване на рамки.

От лентите с инструменти:

Икона за свързване на рамки

Свързване на рамки


Моля, подкрепете ни!