Превключване на подреден списък

Добавя или премахва номерацията от избраните абзаци.

За да дефинирате формата на номерирането, изберете Форматиране - Водачи и номерация. За да видите лентата Водачи и номерация, изберете Изглед - Ленти с инструменти - Водачи и номерация.

note

Някои от настройките за водачи и номерация не са достъпни при работа в режима Оформление за WWW.


Икона за превключване на подреден списък

Превключване на подреден списък

Моля, подкрепете ни!