Подреден списък

Добавя или премахва номерацията от избраните абзаци.

За достъп до тази команда...

От лентата с менюта:

Изберете Форматиране - Списъци - Подреден списък.

От контекстното меню:

Изберете Списъци - Подреден списък.

От интерфейса с раздели:

Изберете Начало - Подреден списък.

От лентите с инструменти:

Икона за подреден списък

Превключване на подреден списък

От клавиатурата:

F12

От страничната лента:

В колодата Абзац на панела Свойства щракнете върху Подреден списък.


За да дефинирате формата на номерирането, изберете Форматиране - Водачи и номерация. За да видите лентата Водачи и номерация, изберете Изглед - Ленти с инструменти - Водачи и номерация.

note

Някои от настройките за водачи и номерация не са достъпни при работа в режима Оформление за WWW.


Моля, подкрепете ни!