Воден знак на страницата

Вмъква текст като воден знак във фона на текущия стил за страници.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Воден знак.


Водният знак е разпознаваемо изображение или шарка в хартията, оформено от светли и тъмни области при разглеждане на листа срещу светлината. Истинските водни знаци се създават още при производството на хартията, за да се затрудни фалшифицирането на документи, банкноти, марки и други.

Водните знаци в LibreOffice Writer симулират хартиени водни знаци върху страниците на документа.

Попълнете долните настройки в диалога.

Икона Бележка

Въведените стойности се прилагат върху текущия стил за страници.


Диалог „Воден знак“

Текст

Въведете текста на водния знак, който ще се показва във фона на страницата.

Шрифт

Изберете шрифта от списъка.

Икона Бележка

Не можете да избирате размера и начертанието на текста на водния знак. Той ще бъде автоматично оразмерен, за да се побира на един ред във фона на страницата.


Наклон

Изберете ъгъла на завъртане за водния знак. Текстът ще бъде завъртян на този ъгъл обратно на часовниковата стрелка.

Прозрачност

Изберете степента на прозрачност за водния знак. Стойност 0% означава непрозрачен воден знак, а 100% – напълно прозрачен (невидим).

Цвят

Изберете цвят от падащия прозорец.

За да промените съдържанието или настройките на воден знак:

Ако използваният воден знак е текст, вмъкнат с командата от менюто Форматиране - Воден знак или чрез настройките за класифициране на документ, можете да редактирате съдържанието и настройките му, като отворите диалога за воден знак.

Моля, подкрепете ни!